Empatia

Myötäelämisen tiede

Tekijät

Kirja

 

Elisa Aaltola, FT, on filosofi ja yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistosta. Hän on erikoistunut eläin- ja ympäristöfilosofiaan, kärsimyksen filosofiseen kuvastoon ja moraalipsykologiaan. Aaltola on urallaan julkaissut ahkerasti sekä kirjoja että artikkeleita ja keskittyy tällä hetkellä tunteiden, narratiivien, identiteetin ja moraalin suhteen tutkimiseen. Maalla asuva Aaltola pyrkii kulkemaan päivittäin metsissä ja pitää luontoa tärkeänä tarkkaavaisuuden kompassina. Empatiaa Aaltola on opetellut löytökoiralaumansa kanssa, hämmentyen yhä uudestaan eläinten halusta ymmärtää ihmistä.

 

Sami Keto on empatian vapaa tutkija ja kirjoittaja. Häntä kiinnostaa erityisesti se, millainen olisi yhteiskunta, joka perustuisi mahdollisimman monet – ihmiset ja muut eläimet – tavoittavaan empatiaan. Keto on koulutukseltaan ekologi ja on aikaisemmin työskennellyt muun muassa ympäristönsuojelun ja kehitysyhteistyön parissa. Hän on toimittanut yhdessä Aaltolan kanssa Eläimet yhteiskunnassa -kirjan, joka ilmestyi Into Kustannukselta keväällä 2015. Kaupungissa asuva Keto haluaisi myös kulkea päivittäin metsissä.

 

 

Hanke

Empatiakirja on osa Koneen säätiön rahoittamaa Empatia, ihmisyys ja yhteiskunta -hanketta (2016-2017), jonka tavoitteena on nostaa empatiaa esiin yhteiskunnallisena tekijänä. Elisa Aaltolan ja Sami Kedon lisäksi hankkeessa kumppanina on ollut ajatushautomo Demos Helsinki, vastuuhenkilöinä tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen ja tutkija Mikko Annala. Demoksen tehtävänä on ollut kirjaan liittyvän tutkimuksen tukeminen ja rikastaminen. Alkuvuodesta 2017 Demos järjesti työpajan, jossa tarkasteltiin ja kehitettiin empatian roolia kasvatuksessa ja päätöksenteossa. Työpajan antia päätöksenteon osalta on esitelty blogissa.

Hankkeessa kumppanina on ollut myös tiedetoimittaja Jani Kaaro. Hän on kirjoittanut hankkeen aikana useita empatiaa sivuavia kolumneja ja muita juttuja eri medioihin. Vuoden viimeisenä päivänä ilmestyy Janin kirjoittama empatia-aiheinen essee Sunnuntaisuomalaisessa.