Empatia

Myötäelämisen tiede

Empatia – Myötäelämisen tiede on syksyllä 2017 ilmestynyt tietokirja. Juuri nyt erityisen tärkeä teos yleistajuistaa eri tieteenalojen empatiatutkimusta ja ottaa rohkeasti kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. Kirjassa kartoitetaan empatian syntyä, luonnetta, mahdollisuuksia ja riskejä. Hyödyntäen muun muassa evoluutiobiologista, psykologista ja filosofista tutkimusta kirja ruotii empatian asemaa nykyihmisen maailmassa. Miten empatia liittyy moraalisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin kysymyksiin? Miten se vaikuttaa kykyymme jakaa tämä planeetta muiden olentojen kanssa? Tulisiko yhteiskuntaa rakentaa empatiamyönteisempään suuntaan?

Sami Keto empatian ja ekologisen toimijuuden yhteydestä

Sami Keto empatian ja ekologisen toimijuuden yhteydestä

Empatia – Myötäelämisen tiede -kirjan toinen kirjoittaja Sami Keto esittää empatian olevan edellytys sille, että koemme yhteenkuuluvuutta myös muun kuin ihmiselämän kanssa.

Miksi empatiaa tarvitaan politiikassa? Antero Vartia

Miksi empatiaa tarvitaan politiikassa? Antero Vartia

Kansanedustaja Antero Vartia vastaa Empatiakirjan kysymykseen, miksi empatiaa tarvitaan politiikassa.

Elisa Aaltola empatian ja moraalin yhteydestä

Elisa Aaltola empatian ja moraalin yhteydestä

Empatia – Myötäelämisen tiede -kirjan toinen kirjoittaja avaa kirjan yhtä keskeistä teemaa: miksi empatia on perustana moraalisessa ja yhteiskunnallisessa toimijuudessa?

Arto O. Salonen empatian ja edistyksen yhteydestä

Arto O. Salonen empatian ja edistyksen yhteydestä

Dosentti Arto O. Salonen kertoo, miksi empatia on inhimillisen kasvun ja kestävän hyvinvoinnin edellytys.

Empatiakone haluaa rakentaa empaattisempaa yhteiskuntaa

Empatiakone haluaa rakentaa empaattisempaa yhteiskuntaa

Laura Gustafsson taiteen ja empatian yhteydestä

Laura Gustafsson taiteen ja empatian yhteydestä

Laura Gustafsson kertoo, miksi empatia on hänen työssään taiteilijana tärkeää. Ja mikä on taiteen rooli empatian edistämisessä.